Kdo zná koho? Kdo ví co?

Osobní styky zaměstnanců mohou být pro firmy stejně důležité jako jejich individuální znalostní základny. Analýza sociálních sítí pomáhá firmám získat jasný přehled o způsobech, jak spolu pracují jednotliví zaměstnanci nebo divize a identifikovat klíčové experty. Firmy tak naleznou potřebné znalosti pro vývoj nových produktů a udržení konkurenceschopných pozic.

Analýza sociálních sítí není nástupcem tradičních nástrojů správy znalostí, jako jsou znalostní databáze a portály. Může však pro firmy znamenat odrazový bod k úspěšnému využití znalostních nástrojů. Jakožto součást širší strategie správy znalostí má analýza sociálních sítí vysoký potenciál k odhalení klíčových vůdců a nastavení klíčových mechanismů, jako jsou znalostní komunity, jejichž prostřednictvím je možné předávat znalosti dál.

Kořeny analýzy sociálních sítí spadají do sociologické teorie 30. let minulého století. V současné době představuje užitečný diagnostický nástroj využívaný v mnoha odvětvích a profesích – od právnických firem přes farmaceutické koncerny až po podniky poskytující finanční služby. Mnoha takovým firmám se totiž znalosti ztrácejí takříkajíc mezi prsty. I problém pak pomáhá analýza sociálních sítí řešit.

Když analýza sociálních sítí pomáhá odhalovat, kam si jednotliví zaměstnanci chodí pro informace, může výborně pomoci i v situacích, kdy se firemní experti blíží důchodovému věku a odchodu z firmy. To bude důležité zejména v následujících letech, kdy dosáhne důchodového věku velice silná generace zaměstnanců narozených po druhé světové válce. I když plánování nástupnictví a s ním spojené předávání znalostí nepatří mezi současné priority vaší firmy, data z analýzy sociálních sítí vám pomohou stávající zaměstnance motivovat. Když se zaměstnancům dostane do ruky profil sociálních sítí, které sami úspěšně budují, podpoří je to v pokračování. Firmy si tak udrží své klíčové lidi a zvýší podíl inovací.

-kk-

Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com