Kdo to sedí ve správní radě?

Organizace by měly přehodnotit svá kritéria pro výběr uchazečů na ředitelské pozice, pro jejich přijímání a hodnocení. Na nedávné konferenci pořádané společností Roffey Park o dynamice a efektivnosti správních rad anglických podniků řekl John Gilkes, výkonný ředitel Roffey Park, že některé organizace vynakládají větší úsilí na přijímaní absolventů než na výběr členů správní rady. Pro organizace je výzvou vytvořit na špici soudržný tým, který je dost silný na to, aby odolal nadvládě jakéhokoli mocného jedince. Pro zvýšení efektivnosti správní rady by měli mít noví členové schopnost přijímat výzvy, měli by mít přístup „všechno jde, když se chce“, technické zkušenosti a blízký vztah k podnikovým hodnotám a kultuře.

Konference také zdůraznila, že by správní rady měly podporovat kulturu otevřené diskuze a využívat překážek a odporu jako příležitostí k učení. Členové správních rad mají povinnost přistupovat k sobě navzájem a k námitkám konstruktivně. Různost názorů ve správní radě je důležitá, jinak by příliš důrazní jedinci mohli při jednáních dominovat. Tato kultura otevřenosti na úrovni správní rady se pak může přenášet směrem dolu a výsledkem bude efektivnější a produktivnější organizace.

-ba-

Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today