Kdo je Six Sigma Black Belt?

Vytisknout

Představte si, že je ve Vaší firmě člověk, na kterého se můžete obrátit, když výrobní nebo administrativní procesy začnou mít potíže, na které běžná opatření či postupy nestačí. Představte si experta, který ušetří řádově miliony korun ročně. V řadě předních společností takového člověka najdete právě pod označením Six Sigma Black Belt.

Jak asi řada z Vás správně tuší, termín Black Belt je analogií z karate. Podobné je i jeho poslání. Dosáhnout vysokého stupně znalostí, v tomto případě osvojení metod zlepšování procesů Six Sigma a použít je správným způsobem. A co se skrývá za tajemným názvem Six Sigma? Je to podnikatelská filozofie a metodologie založená na systematickém snižování chyb jak ve výrobních tak v administrativních procesech. Využívá se pro návrh nového produktu a procesu nebo ke zlepšování stávajících procesů.

Jak se stát Black Beltem, pokud se kandidát zaměří na zlepšování procesů? Musí zvládnout metodiku DMAIC, což je akronym z počátečních písmen slov Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Tato slova reprezentují jednotlivé fáze zlepšovacího projektu Six Sigma. Trénink trvá typicky dvacet dní, během nichž se prakticky trénuje cca 100 metod a nástrojů DMAIC a základy navrhování nových produktů (DFSS). Již v jeho průběhu se pracuje na konkrétním projektu s využitím naučených metod. Po závěrečném testu a realizaci dvou projektů, které musí mít prokazatelný ekonomický přínos je Black Belt výcvik dokončen.

Jaká jsou možná úskalí? Black Belt by měl být součástí firemní strategie zlepšování a ne sám voják v poli. Nelze od něj čekat zázraky ihned po tréninku a už vůbec ne bez podpory managementu, který definuje projekty a odstraňuje případné bariery. Velkou pozornost se vyplatí věnovat výběru dodavatele tréninku a následné podpory. Trenéři a koučové, tzv. Master Black Belti, by měli mít hluboké znalosti managementu, nástrojů kvality, statistiky, týmové práce a praktické zkušenosti z daného oboru včetně technologií. Měli by se před tréninkem seznámit s firmou, v níž Black Belt pracuje a stanovit cíle projektu společně s vedením firmy. V průběhu realizace projektu je optimální 3 až 6 dní koučování zkušeným Master Black Beltem.

Dobře trénovaný a koučovaný Black Belt je schopen již během prvního roku snížit náklady u velkých společností o 2 až 5 milionů, tedy mnohonásobně vrátit cenu tréninku, která se včetně software pohybuje kolem 140 000,- Kč. Dalším přínosem je pozitivní vliv na firemní kulturu, který se projevuje objektivním hodnocením, analýzou a odstraňováním systémových příčin chyb, nikoli hledáním viníků.


Vilém Patloka, ředitel SC&C Partner spol. s r.o.

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz a jako členové Klubu EduCity můžete získat něco navíc.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace