Kdo je kdo v týmové komunikaci

Výchozím předpokladem snah o znalostní management je to, že v organizaci existuje nevyužitý potenciál, který potřebuje pouze odhalit. Co když je ale skutečným problémem KM (knowledge management) software, týmová cvičení apod.? Namísto sledování komunikace by manažeři měli zjistit, jak optimalizovat tok informací mezi zaměstnanci. Podle výzkumu Roba Crosse a Andrewa Parkera existují určité zákonitosti interakce. Tito pánové stanovili čtyři typy zaměstnanců obzvláště důležité pro sociální práci v síti (network):
* Centrální konektory – několik lidí v každé skupině, na které se všichni obracejí. Rozhodují, jsou odborníci. Když rozhodnutí překračuje jejich možnosti mohou neúmyslně zpomalit práci ostatních.
* Okrajové spoje – lidé, kteří spojují dvě nebo více skupin zaměstnanců separovaných rozmístěním, hierarchií nebo funkcemi. Tato role je důležitá, když různé znalosti potřebují být sdíleny.
* Informační makléři – slouží jako vedení, potrubí. Odstraňte je a komunikace ve skupině se zmenší.
* Periferní lidé – to jsou outsideři, nevyužití nebo neschopní.
-ba-
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com