Kdo je dobrý vůdce

Výkonný prezident společnosti American Airlines Ed Brennan ví mnoho o firemních vůdcích. Byl členem mnoha představenstev, v současné době setrvává ve čtyřech. Účastníkům Symposia Společnosti pro informační management, které se právě uskutečnilo v Chicagu zdůraznil, že vůdcovství je jedna z těch věcí, kterou poznáme, jakmile ji uvidíme. Dobrým vůdcem je podle něho člověk, který se vyznačuje následujícími kvalitami:

- Integrita: Nikdy sám nedělá nebo nežádá někoho o to, aby dělal něco, co by nemohl doma vysvětlit svým dětem.
- Hluboké porozumění obchodu: Nemusíte znát všechny detaily, pokud však nerozumíte obchodu, lidé to odhalí.
- Konzistence: Vůdcové nemohou často měnit směr svých snah, protože by kvůli tomu přišli o důvěru.
- Ochota přiznat chybu: Každý dělá chyby. Pokud ne, nedělá svou práci dobře.
- Schopnost naslouchat: Dobrý vůdce musí umět přijímat protichůdné názory a vstřebávat co nejvíce informací.
- Rozhodnost: I když naslouchá ostatním, musí umět sám rozhodovat.

-kk-

**Datum vydání:** IX/2004
Zdroj: SearchCIO.com - Novinky, trendy a odborné rady pro IT manažery a pracovníky.
Zobrazit přehled článků ze zdroje SearchCIO.com