Kde není cíl, není cesta?

Každá cesta začíná prvním krokem, ale úspěšný projekt znalostního managementu potřebuje, abyste vydrželi v chůzi. Nejde o rychlé dosažení výsledku, ale o to, co získáte cestou. Článek se zaměřuje na zabezpečení toho, že se dobrá rozhodnutí přenesená do praxe vyplatí. Aby byly iniciativy znalostního managementu efektivní, musí se držet následujících principů:
* Uspořádat program v souladu s potřebami organizace – začít rozvržením pravidelného zhodnocení situace nebo jiné zprávy v přípravném období, dlouhodobá kritéria úspěšnosti zahrnout do návrhu projektu.
* Udržovat vlastnictví – členové týmu sice určují změny a odvedou většinu práce, ale primárním zdrojem energie pro pohyb projektu obvykle přichází od vedoucího sponzora nebo jeho zástupce. Tato osoba má podíl na programu a je důležitá jak v začátku, tak po začlenění programu.
* Řídit veškerý životní cyklus procesu – většina znalostních projektů potřebuje investice do informační technologie a ta se neustále mění, proto je důležité řídit proces představování těchto vylepšení a doplňků.
* Užívat správná kritéria úspěchu – znalostní management je pokračující proces, nikoli cíl, proto si nepleťte jednorázový cíl s celkovým úspěchem programu.
* Realistické odhadování podpůrných potřeb – odhad schopnosti spravovat a podporovat systém apod.
-ba-
Zdroj: E-doc Magazine - server s informacemi o správě podnikového obsahu a CRM
Zobrazit přehled článků ze zdroje E-doc Magazine