Každý zaměstnanec jiná ves

Pokud si manažeři chtějí udržet své lidi, měli by zvolit pružný přístup s ohledem na rozdíly mezi jednotlivými zaměstnanci. Studie s názvem One Size Does Not Fit All, vypracovaná britskou společností TalentDrain, která se zaměřuje na angažovanost a udržení zaměstnanců, upozorňuje manažery na potřebu akceptovat rozdíly mezi zaměstnanci vzhledem k jejich pohlaví, rase, věku a kultuře. Výzkumu se zúčastnilo 16 tisíc zaměstnanců.

Autoři Ron Eldridge a Anthony Miles doporučují manažerům vytvoření strategie, která bude odpovídat organizační kultuře a bude dostatečně flexibilní, aby uspokojila potřeby a priority různých skupin zaměstnanců. Měli by poskytovat „nákupní seznam“ motivačních faktorů, jako je plat, kariérní postup, osobní rozvoj nebo rovnováha mezi prací a osobním životem, a prodiskutovat jej se všemi zaměstnanci.

-kk-
Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone