Kasičky německých manažerů

Odborníci, kteří sestavují nový kodex podnikového řízení (Corporate Governance) tvrdí, že platy špičkových manažerů by se měly snížit, a to minimálně o pohyblivou složku. Odměňování top-manažerů je totiž zatím poměrně neprůhledné, proto padl i návrh, aby se platy a majetek manažerů pravidelně zveřejňovaly. Omezení se týká především akciových opcí, které by se měly udělovat výhradně na základě výkonnosti podniku.

Na nesrovnalosti v odměňování manažerů se začalo poukazovat v souvislosti s podnikovými skandály, kdy mnozí cítili jako nespravedlivé, že manažeři pobírají horentní sumy i v situaci, kdy podnik spěje ke krachu. Podnět k přehodnocení kodexu Corporate Governance vychází ze studie situace v německých podnicích, provedené berlínským střediskaem pro Corporate Governance. Tento kodex je jakousi směrnicí pro řízení německých podniků.
Zdroj: Manager Magazin - Německý portál pro manažery. Informace z politiky, ekonomiky, podnikání a e-businessu.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Manager Magazin