Jsou top manažeři, kteří jsou zběhlí v účetnictví, rizikem pro firmu?

Pokud manažer rozumí účetnictví, umožňuje mu to připravovat spolehlivé finanční výkazy. Tato silná stránka je však dvousečná zbraň, protože může vést také ke zkreslování finančních výkazů.

Ilustrační snímek

Zdá se, že problémem není jen když znalosti ohledně účetnictví chybějí, ale i jejich přemíra může být riskantní. Silný vhled do toho, jak účetnictví funguje, totiž v kombinaci s vysokým odměňováním vrcholového manažera může vést k manipulaci s finančními výkazy.

Výzkum publikovaný Americkou účetní asociací naznačuje, že účetní kompetence mezi top manažery není vždy nutně něčím pozitivním. Měl by si toho být vědom každý – regulátoři, ředitelé, externí auditoři i každý, kdo se zabývá finančními výkazy.

Boje s externími audity

Výzkum je založený na závěrech, které byly učiněny po projití profesní minulosti top manažerů z více než 3 000 společností obchodovaných na burze. Pokud byl v minulosti dotyčný partnerem nebo manažerem v auditorské firmě, může to podstatně zvýšit riziko, že finanční výkazy budou materiálně nesprávné, tvrdí článek na webu cfo.com.

Důvodem je, že tito lidé získali hluboké znalosti ohledně postupů auditorů i o taktikách při souvisejících vyjednáváních. V důsledku toho mohou tyto své znalosti využít ve chvíli, kdy chtějí něco dočasně zakrýt nebo něco ve výkazech na nějakou dobu poupravit.

Odměňování založené na výrazné motivační složce stimuluje zkreslování

Neznamená to však, že by k nesprávným údajům vedla samotná zkušenost s účetnictvím. Samotné zkušenosti z auditorské firmy samy o sobě nezvyšují pravděpodobnost zkreslování účetních výkazů. Problém nastává, když se tato odbornost setká s velmi vysokou odměnou pro dotyčného ředitele. Výzkumníci vyhodnotili odměňování jako přiměřené nebo excesivní a ukázalo se, že je to právě tato proměnná, která lidi s nadprůměrnými znalostmi účetnictví svádí ke zkreslování – v případě, že je jejich odměňování přepálené.

-jk-

Zdroj: CFO.com - americký server pro finanční manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje CFO.com