Jeden za všechny, všichni za jednoho

Manažeři jsou dnes pod velkým tlakem. Spolu s tím, jak rychle narůstá objem jejich práce, jsou spíše koordinátory firemního provozu a administrativními pracovníky. Úkoly delegují tak rychle, že ani nevnímají jejich obsah. Komunikaci se zaměstnanci zúžili často na fráze typu „Udělej to.“, „Zavolej tam.“ nebo oblíbené „Ať je to prostě hotové.“

Opomíjejí přitom možnost skutečného využití talentu a dovedností podřízených. Nedokáží vést tak, aby zapojili všechny, čímž přicházejí o aktivní účast kvalifikovaných sil, jejichž spolupráce by přinesla řadu pozitiv. Zapojení kvalifikovaných zaměstnanců usnadní komunikace. Pomůže též vybudovat silnější pracovní vztahy.

- Stanovte základní pravidla. Řízení se zapojením všech není záležitostí náhody, ale plánu a přípravy.
- Vyžadujte vstupy. U pracovních týmů spočívá získávání myšlenek v kladení jednoduchých otázek.
- Začleňte dodavatele. Seriózní dodavatelé jsou přirozenou součástí týmu.
- Jednejte na základě informací, nikoli shody názorů.

I přes výše uvedené existují situace, kdy manažer bude muset jednat sám za sebe. Jsou to například krize nebo momenty, kdy je třeba zaujmout stanovisko. Vždy je třeba mít na paměti, že selhání týmu je manažerova chyba. Řízení se zapojením všech je ukázkou skutečného vůdcovství.

-kk-

**Datum vydání:** XI/2004
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com