Jeden z pěti zaměstnavatelů prověřuje uchazeče na internetu

16 % pracovníků, kteří se angažují na internetových společenských stránkách, přiznalo, že modifikují obsah svých profilů tak, aby více odrážel jejich profesní image pro potenciální zaměstnavatele.

Je to reakce na skutečnost, že náborový personál využívá ve stále větší míře internet, aby získal o uchazečích ucelené informace co do jejich dovedností, komunikačních schopností a dalších indicií, které mohou naznačovat jejich vhodnost nebo nevhodnost pro dané firemní prostředí.


Až třetina náborářů přiznala v průzkumu serveru CareerBuilder.com, že již někdy „odepsali“ slibného uchazeče na základě nepříznivých informací, které o něm našli na internetu. Mezi nejvíce odrazující informace patří užívání drog nebo alkoholu, komunikační styl a zveřejňování provokativních nebo jinak nevhodných materiálů.

 

Oproti roku 2006, kdy internet takto využívalo 11 % náborářů, se toto procento zvedlo na 22 %. Dalších 9 % oslovených plánuje začít používat tuto metodu v nejbližší době.

-av-

Zdroj: CIO Insight - web pro vedoucí pracovníky - aktuální články, případové studie.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO Insight