Jeden, nebo raději více dodavatelů? (1/2)

Když je třeba postarat se o důležitý projekt, který je pro zásadní pro váš byznys, je lepší najít raději toho nejlepšího dodavatele, nebo úkoly rozdělit mezi několik různých dodavatelů?

Ilustrační snímek

Pokud bude váš dodavatel pouze jeden, budete potřebovat méně času na domluvu a řízení. Jste také důležitějším klientem, protože jde o větší zakázku. Na druhé straně může být spoléhání na jediného dodavatele riskantní.

Mít více dodavatelů byl v uplynulých letech jasný trend. Společnosti vítaly konkurenci mezi dodavateli a tím získanou flexibilitou. Někdy však i přesto může být lepší najmout jen jednoho dodavatele.

Jak na incentivy

Kombinace variabilních sazeb napojených na výkon a fixních poplatků někdy k vytvoření dokonale sladěných pobídek nestačí. Článek na webu obchodní školy INSEAD uvádí příklad situace, kdy je najat stejný dodavatel na řízení call centra a redesign webu společnosti.

Výše plateb dodavateli závisí na počtu odbavených telefonních hovorů (které jsou ukazatelem zisků objednatele). Redesign také povede k vyšším ziskům, jelikož je však uživatelská zkušenost do značné míry nehmotná, nejde dost dobře nastavit výkonnostní metriky. Je tedy zřejmé, že ne všechny příjmy, které tyto dva projekty přinesou, lze zahrnout do odměn pro dodavatele.

V tomto případě není platba za výkon zcela přizpůsobena výši zisků z těchto projektů (z hlediska dodavatele) a stálo by za zvážení zapojit 2 různé dodavatele, což by objednateli dodalo v tomto dodavatelském vztahu silné páky. Pokud mohou být úkoly odděleny (což pravděpodobně v tomto případě půjde bez problému), měli bychom to udělat a najmout si různé dodavatele.

V tomto případě se tedy doporučuje uzavřít oddělené smlouvy s více dodavateli. V druhé části článku uvidíme, co dělat, když jsou úkoly vzájemně propojené.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Jeden, nebo raději více dodavatelů? (1/2)

Aktuální

Jeden, nebo raději více dodavatelů? (2/2)