Je váš firemní informační systém k něčemu?

Mnohé firmy si v současné době kladou stejnou otázku: Do jaké míry závisí jejich silná pozice a výkonnost na informačních technologiích, které využívají? V podstatě se jedná o obecnější otázku vlivu informačních technologií na obchodní úspěch, která v sobě skrývá dva základní okruhy problémů:
- Do jaké míry umožňují informační technologie dosažení efektivních firemních výsledků?
- Do jaké míry obchodní procesy a postupy informačním technologiím pomáhají či nepomáhají k dosažení efektivních firemních výsledků?

Důležité je v tomto smyslu pochopení pojmu výkonnosti informačních technologií (IT performance). Jeho význam tkví právě v efektivním vlivu informačních technologií na obchodní výsledky firem. Výkonnost informačních technologií však nezaručuje moderní technologie sama o sobě. Zaručuje ji pouze důsledná spolupráce vývojářů IT produktů a představitelů koncových uživatelských firem. Konkrétně je třeba zaručit:
- Technický servis – tradiční technický dohled nad IT systémy.
- Ladění – přizpůsobování vytvořených IT produktů konkrétním pracovním místům a uživatelům.
- Účelová vytváření IT produktů pro konkrétní potřebu.
- Strategické informační technologie pro účely hledání nových obchodních možností, modelování apod.

Informační systém je v dnešní době pro firmy nepostradatelný a žádná firma si tak nemůže dovolit systém, který by jí naprosto nevyhovoval. S vývojáři je třeba neustále komunikovat a sdílet myšlenky.

**Datum vydání:** I/2003
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com