Je třeba znát svou cenu na trhu práce

Když si člověk hledá zaměstnání, jedním z nejdůležitějších faktorů je výše platu. Zejména absolventi a zaměstnanci pracující ve svém prvním zaměstnání mají tendenci se „podceňovat“ – pracují za nižší plat, než jaký by odpovídal jejich vzdělání a přínosu, jaký mají pro zaměstnavatele.

Platové podmínky se dají dohodnout již při přijímacím pohovoru, ale i v průběhu zaměstnání. Zaměstnanec však musí být dostatečně informován o tom, jaká je situace na trhu práce právě v této oblasti – tj. jaký je průměrný plat zaměstnanců v daném oboru. Článek se zmiňuje o zdrojích, z nichž lze výše uvedené informace zjistit.

Mezi tyto zdroje patří:
* Internet – u nás nabízí informace o platových podmínkách například server Jobpilot.cz.
* Personální agentury – mají zájem na tom, aby se rozšiřovala síť jejich uchazečů a proto mohou poradit s tím, jak vysoké platy mají zaměstnanci v konkrétním oboru.
* Inzeráty v novinách a jiných médiích – zaměstnavatelé zde výše platů často uveřejňují.
* Známí a kolegové – je možné se jich zeptat na jejich názor.

**Datum vydání:** XII/2001
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com