Je management profese?

Profesor americké Harvard Business School Jim Heskett vyzývá ve svých pravidelných sloupcích odbornou veřejnost k diskusi nad nejrůznějšími tématy. Tentokrát vznesl otázku, zda lze obchodní management považovat za profesi a zda by tedy měl mít své instituce a podřizovat se striktním pravidlům, která můžeme vidět například v medicíně nebo v oblasti práva. Většina diskutujících vyjádřila názor, že obchodní management je možné považovat za profesi, jakékoli certifikace by však praxi příliš pozitivně neovlivnily. Diplomy lékařů nebo právníků podle nich také samy o sobě nezaručují úspěšný výkon jejich práce. Povinná certifikace manažerů by tak jen zúžila prostor a znamenala velký krok zpět, který by se projevil poklesem zájmu o podnikání. Narozdíl od medicíny nebo práva nelze obchodní znalosti nijak jednoduše kvantifikovat.

Některé názory viděly v certifikacích manažerů teoretickou možnost řešení korupce. V praxi je však obtížná představa výkonného ředitele, jehož etické zásady by dokázala změnit pouhá certifikace. Zásadní problém spočívá spíše ve schopnostech nejvyšších představitelů firem skutečně firmy vést. Objevilo se i několik dílčích podporovatelů certifikace. Argumentovali především tím, že například v oblasti lidských zdrojů nebo financí jsou certifikace běžné. A co si myslíte vy?

-kk-
Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge