Je čas naučit se řídit změny

Dnešní doba vyžaduje od manažerů dovednosti v oblasti řízení změn. Podle Americké manažerské asociace (AMA) existují tři základní příčiny neúspěchu strategií managementu změn:

- Jednotlivci nebo skupiny nejsou připraveni na změny.

- Vůdcové a manažeři odpovědní za řízení změn nemají potřebné dovednosti pro dohlížení nad procesem změn.

- Změny chování nejsou dostatečně prosazovány.

Manažeři by měli využívat celou strategii řízení změn, která zahrnuje přípravu, zavádění a prosazování. Těmto fázím se také říká rozmrazování, změna a opětné zmrazování.

- Rozmrazování. Rozmrazování není vždy nutné, jelikož někdy je zřejmé, že současné postupy již nepřinášejí očekávané výsledky. Někdy si to však jednotlivci nebo pracovní skupiny neuvědomují. Pokud vaši zaměstnanci nejsou připraveni na změnu, a vy nemůžete čekat, až si tuto potřebu uvědomí, budete je muset „rozmrazit“ neboli připravit na změnu.

- Změna. Až budou vaši zaměstnanci připraveni na změnu, můžete využít tři následující strategie.

1) Svolení. Tato strategie spočívá ve vysvětlení, že změna je nezbytná. Může jít o „rozmrazování“ pracovní skupiny nebo překlenutí přípravné fáze. I když však tato změna může být rychlá, nemusí být trvalá.

2) Identifikace. Tato forma změny je založena na důvěře. Funguje jen díky tomu, že jsou jednotlivci nebo skupiny připraveny na změnu včetně toho, že budou následovat příkladu svého vůdce.

3) Osvojení. Spočívá v tom, že se jednotlivci nebo pracovní skupiny naučí novému chování. Startovním bodem může být svolení i identifikace, po čemž následuje přijetí a uznání hodnoty změny.

- Opětné zmrazování. Změna s sebou zpravidla přináší určité obavy. Proto je třeba stanovit smysluplné cíle a pozitivně změnu prosazovat. Prosazování musí být pravidelné, aby změna mohla vydržet.

-kk-

Zdroj: American Management Association - portál Americké manažerské asociace (AMA)
Zobrazit přehled článků ze zdroje American Management Association