Jdeme do velkých podniků na lov

Příště až budete hledat nové pracovníky, mohla by být vaše nejbližší společnost ze seznamu Fortune 500 tím nejlepším místem, kde začít. Následkem vlny snižování stavů, propouštění a programů předčasného důchodu, která se přehnala přes korporační svět, mnoho pracovníků, kteří mají zkušenosti s prací pro velké společnosti, je připraveno vyzkoušet práci pro ty menší. Bývalí zaměstnanci velkých podniků často zkouší menší zaměstnavatele v naději na nalezení loajality, které se jim od velkých společností nedostalo. Dobré je, že uchazeči se zkušenostmi s velkých podniků mají značné výhody před uchazeči s jinou minulostí. Především mají výcvik. Prodejní kurzy, účetní kurzy, semináře o managementu a další vzdělávací zkušenosti jsou standardní nabídkou velkých společností.

Jen málo malých podniků může porovnávat svou nabídku výcviku a vzdělávání s velkými. Ale tím, že přijmou bývalé zaměstnance takovýchto velkých podniků, získají v podstatě výcvik zdarma. Tito pracovníci také mohou mít zkušenosti s mezinárodním obchodem, vládními regulacemi, řízením technologií a z jiných cenných oblastí. Avšak na druhé straně mají bývalí zaměstnanci velkých společností také jisté slabiny. Často očekávají, že vydělají více peněz, než je menší firma schopna zaplatit. Z menšího platu samozřejmě nejsou nadšeni. Mnoho z nich jsou pravděpodobně specialisté, neschopní nebo neochotní vykonávat více úloh, což je ovšem druhou přirozeností v malých firmách. Pokud se chcete těmto negativům vyhnout, vyjasněte uchazečům přesně, co by jejich práce obnášela. Také si vyjasněte, co nabízí uchazeč, a nedejte se zmást působivými pracovními tituly v jeho životopise. Ptejte se na konkrétní dovednosti.

-ba-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com