Jasná pravidla pomáhají vyhnout se problémům

Někteří lidé spatřují v podnikové personální politice a pravidlech znamení byrokracie a považují je za cosi obtížného. Přesně daná pravidla však dávají zaměstnanci najevo, jaké chování je na pracovišti očekáváno – stanovují jasné normy, co je a co není správné. Tato pravidla mohou také fungovat jako prevence, pokud se chce zaměstnavatel vyhnout soudním sporům. Prvním opatřením je zaměstnanecký manuál, v němž je politika firmy zřetelně a srozumitelně sepsána (Toto řešení by měla zvážit každá organizace s více jak dvanácti zaměstnanci.) – požadované chování však musejí dodržovat jak pracovníci, tak vedení podniku a zaměstnavatel.

Podniková pravidla by měla řešit také problematiku sexuálního obtěžování - tento negativní jev se objevuje nezávisle na pracovním zařazení či demografických podmínkách. Zaměstnavatelé by měli dát jasně na vědomí, že ve firmě chování tohoto druhu nebude tolerováno. Nejen proto, že je nezákonné, ale zejména proto, že není správné. V USA je sexuální obtěžování jednou z nejčastějších příčin žalob na zaměstnavatele ze strany zaměstnanců. Klíčem je tedy stanovení jasné politiky ve vztahu k tomuto jednání a přijetí příslušných opatření vůči těm, kteří se obtěžování dopouštějí. Pravidla podnikové politiky by neměla zapomínat ani na další oblasti.

Jednou z dalších je například zajištění rovných pracovních příležitosti pro každého, ať již jde o přijímání nových zaměstnanců nebo kariérní postup. Je třeba se ujistit, že vedoucí nikoho nediskriminují a vědí, jaké jsou kupříkladu přípustné otázky při přijímacích pohovorech. Oděv – zda bude neformální či společenský záleží na tom, přicházejí-li zaměstnanci do osobního styku s klienty a zákazníky a také na úvaze vedení firmy. Jasné normy by měly být stanoveny, také co se týká pracovní doby, využívání telefonů a telefonování, tabákových výrobků a vztahů ke kuřákům, ale i milostných romancí na pracovišti a splácení zaměstnaneckých půjček.
Zdroj: Businesstown - Informace z marketingu, vedení firmy, řízení, personalistiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Businesstown