Jaký je smysl případových studí z oblasti managementu?

Jeden z profesorů australské University of South Australia se ve své práci z poloviny roku 2001 zamýšlí nad rolí a smyslem případových studií z oblasti managementu. Podle něho mají tyto studie význam pro tři skupiny lidí: profesionální manažery, studenty a akademiky. Profesionální manažeři v nich nalézají konkrétní řešení problémů ze svého oboru a mohou tak zlepšovat svou formu řízení. Studenti díky nim získávají konkrétní poznatky o tom, co se učili jen teoreticky. Akademici pak v případových studiích hledají výhody jako učitelé a vědci.

Svou roli však podle autora hraje i místo, kde byly dané případové studie z oblasti managementu vytvořeny. Největší množství z nich pochází z Evropy a Severní Ameriky. Existuje ale jistě i mnoho lokálních případových studií, které se zdají být přínosné pouze pro lokální trh, ve skutečnosti však mohou být výhrou i pro trhy velice vzdálené. Autor proto vznáší myšlenku, že by se takové studie měly v budoucnosti hromadně publikovat například v odborných časopisech.

Případové studie hrají dnes v praktickém životě manažerů i studentů velice významnou roli. Učí je chování v příslušných situacích, poskytují inspiraci. Jejich úloha je nepřehlédnutelná nejen v případě osvojování si nových pracovních postupů a poznatků, ale i ve smyslu porozumění moderním technologiím.

Zdroj: Management Case Study Journal - časopis University of South Australia
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Case Study Journal