Jako kočka a myš

Jeden z nejděsivějších charakterů je zachycen v knize Animals, Inc., kde šedý kocour Buck věří v management pouze prostřednictvím zastrašování. Svým myším podřízeným nařizuje, aby byli ticho, tvrdě pracovali a chodili čistí, jen tak spolu budou vycházet. Ale běda jim, jestli to nedodrží! Když mají myši problém, ignorují ho nebo se ho snaží skrýt, protože se příliš bojí požádat kocoura Bucka o pomoc. Bohužel ve skutečnosti také existují manažeři jako Buck. Používají k řízení lidí zastrašování, vyhrožování a nadávky, a ačkoli je vedení může vidět jako úspěšné, jejich podřízení to vidí zcela jinak. Podniky jim ale nechávají volnost a jejich hrubé chování neodhalí, nebo je ignorují. Proč?

V mnoha případech tito manažeři mají dobré finanční výsledky, takže jejich špatné chování podniky přehlížejí. Jestliže ale manažer a jeho podřízení mají nepřátelský vztah jako kočka s myší, zaměstnanci tím trpí a trpí tím i celá organizace. Výsledky průzkumu mezi milionem pracovníků totiž dokazují, že zaměstnanci pracují lépe pro manažery, kteří se o ně starají. Problémem bývá, že se společnosti nesoustředí na měření nehmotných faktorů, jako je péče o vztahy mezi manažery a zaměstnanci. A přitom starost o tyto vztahy přímo ovlivňuje udržení zaměstnanců, produktivitu, rentabilitu, bezpečnost a služby zákazníkům. Ty nejlepší podniky budují starostlivé pracovní prostředí, povzbuzují manažery, aby rozvíjeli silné pečovatelské vztahy se svými zaměstnanci.
-ba-
Zdroj: Gallup Management Journal - online magazín přední světové výzkumné společnosti Gallup Organization
Zobrazit přehled článků ze zdroje Gallup Management Journal