Jaké zkušenosti mají manažeři se správou znalostí?

Smyslem tohoto souboru sedmi jednostránkových případových studií je shrnout poznatky o správě znalostí v organizaci. Informace byly získány v rámci telefonických rozhovorů a ze zaslaných dotazníků o 20 otázkách. Respondenti popisovali své zkušenosti se správou znalostí i různé aktivity vyvíjené v této oblasti. Výzkumní pracovníci pak ze závěrů průzkumu určovali další zajímavé trendy a směry vývoje. Zajímavý je trend naznačující odklon těžiště zájmu od technologií. Tazatelé se namísto toho setkávali s požadavky na kombinování různých přístupů a metod, z nichž si žádné dvě nebyly navzájem podobné. Byly vybrány případy, jež představují řadů různých typů iniciativ v oblasti správy znalostí, ale z nichž každý lze využít jako výukový materiál. Čtenář možná zjistí, že některý z uvedených procesů strategického plánování bude moci využít pro svůj vlastní projekt mapování znalostí.
Zdroj: Cap Gemini Ernst & Young - portál mezinárodní poradenské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Cap Gemini Ernst & Young