Jaké jsou skutečné příčiny odchodů zaměstnanců

Řada společností se v současné době obává odchodů zaměstnanců. Z toho pramení snaha pochopit příčiny fluktuací. Nedávný průzkum provedený společností **Development Dimensions International** odhalil rozpor mezi názory společností na příčiny odchodů a mezi důvody, jež skutečně vedou pracovníky k odchodu ze zaměstnání.

Grafy ukazují, jaké priority sledují zaměstnanci při rozhodování o setrvání na daném místě, a jakými prioritami se řídí zaměstnavatelé ve snaze udržet si stávající zaměstnance. Zdá se, že oddělení lidských zdrojů budou potřebovat přesnější informace o potřebách a přáních svých zaměstnanců.

*Datum vydání:* 11/2000
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine