Jaká je návratnost investic do bezpečnosti?

Jaká je návratnost investic do bezpečnosti?

Ředitelé, popřípadě finanční ředitelé podniků často nechápou potřebu investovat do zabezpečení informačních systémů. Výhody tohoto typu investic se totiž nepromítají přímo do hospodářských výsledků firmy.

Společnost **@Stake Labs** provedla výzkum, podle kterého dokáže bezpečnost – při správném nastavení systémů a při uzavření nevyužívaných procesů - zvýšit ekonomickou účinnost podniku o více než 3 procenta. Stejná společnost nyní pracuje na scénářích určení investiční návratnosti v důsledku zkvalitnění operačních systémů a ocenění pohotovosti pro případ nehody.

Míra investiční návratnosti závisí na tom, zda společnost začne do bezpečnosti IT investovat ve fázi návrhu, implementace nebo testování systému. Samotná skutečnost, že podobný výzkum vůbec proběhl, naznačuje zájem šéfů oddělení informačních technologií o budoucnost.

**Datum vydání: XI/2001**
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com