Jak zvýšit produktivitu firmy zmapováním zákaznické cesty

Změřit produktivitu firmy správně je zásadní. Může to být překvapivé, ale produktivita celé firmy se nedá změřit pouze analyzováním produktivity jednotlivých oddělení a zaměstnanců.

Ilustrační snímek

 Důvodem je, že dokonce i když jednotlivé týmy fungují dobře a efektivně, mohou existovat oblasti, ve kterých se aktivity různých oddělení překrývají. Chcete-li se zbavit těchto neefektivností, musíte získat dobrou představu o celé firmě.

Abychom toho docílili, musejí být údaje o zákaznících centralizovány a musí být vytvořena customer journey (zákaznické cesty). Právě ta tvoří zásadní ukazatel produktivity, tvrdí článek na webu business2community.com.

Centralizujte data napříč odděleními

Dostaňte údaje o zákaznících na jedno místo, abyste mohli identifikovat různé nadbytečnosti. Centralizovaná databáze umožňuje týmům vzájemně využívat svá data. Nástroje CRM totiž umožní sledovat všechny interakce mezi zákazníkem a firmou a zbavit se tak interakcí, které jsou neefektivní nebo zbytečné.

Kromě CRM systému je třeba, aby všichni vaši zaměstnanci zavázali, že tento nástroj budou využívat efektivně. To je naprosto klíčové, protože špatná data CRM produktivitu ještě více zbrzdí.

Zmapování zákaznické cesty vám otevře oči

Ve většině firem je každé oddělení zodpovědné jen za určitou část cesty zákazníka. Protože týmy mají různé cíle a shromažďují různá data, týmy zaměstnanců z různých oddělení nakonec často pracují jako oddělená sila. Když k tomu dojde, zákazníci to velmi rychle poznají. Sila jsou pro zákaznickou zkušenost velice špatná.

Chcete-li zvýšit produktivitu své firmy organizace, musíte propojit jednotlivá oddělení. Mapa zákaznické cesty vám pomůže najít a pak také odstranit všechny nesoulady, které dnes existují mezi zákaznickou interakcí a týmem, který ji má mít na starosti.

-jk-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com