Jak zacelit mezery leadership strategií?

Ilustrační snímek

Proč se některým lídrům daří efektivně implementovat strategii do praxe a podávat excelentní výsledky, zatímco strategie ostatních se běžně „ztrácí v překladu“? Rozdíly plynou ze samotných lídrů. Ti úspěšnější totiž ovládají kolektivní schopnost strategicky vést. A právě nad tímto tématem diskutoval server Leading Effectively.

Doug Price je prezidentem společnosti Rocky Mountain Public Broadcast Network. Jeho pohled na strategické řízení a implementaci strategií je následující. „Musíme se zaměřit nejprve na pochopení toho, co řídí náš business a utváří kulturu, která nám dovoluje implementovat vybranou strategii. Téměř každý pokrok je utvářen na základě výběru těch nejlepších potenciálních dostupných talentů, jejich přípravy reagování na požadavky zvýše a utváření organizačních struktur včetně nutných měřítek pro zajištění kontroly nad požadovanými výsledky.“

Podle Price má strategické vedení pro dosažení vynikajících výkonů velmi konkrétní prvky, které lídr musí brát v úvahu. Které to jsou?

1. Identifikace klíčových faktorů úspěšnosti organizace.

2. Budování kultury, která vytváří podmínky pro individuální výkony zaměstnanců.

3. Utváření silné a neustále rozvíjené sítě talentů.

4. Rozvíjení organizačních podmínek na podporu sdílení vize a odpovídajících cílů obchodní strategie.

Proces utváření manažerské strategie je to, co uvádí do pohybu obchodní strategii samotnou a zároveň tak překonává mezery mezi strategií samotnou a výkonností firmy. Navíc objasňuje, kolik a jaké typy lídrů ve skutečnosti společnost potřebuje k tomu, aby byla na trhu úspěšná.

Je tedy nutné jasně specifikovat faktory leadershipu, kulturu a systém vedení, motivace a rozvoje talentů. K tomu navíc také potřebujete odpovídající organizační podmínky, ve kterých můžete strategii převést na reálné výsledky.

Podle Kaye O´Neila, regionálního HR ředitele společnosti The Wendy’s Company je strategie leadershipu víceúrovňový proces, který probíhá ve spirále směrem dolu i okolo celé společnosti. Taktiky, které společnost určuje, se následně stávají strategickou výzvou pro další úroveň. Navíc tím, jak se tyto strategické výzvy kaskádovitě pohybují a rozšiřují od jedné úrovně ke druhé, týmy se stávají více zapojeny do procesu naplňování firemní vize a strategie včetně plnění obchodních cílů.

Všechny výše zmíněné prvky vám tedy pomohou odbourat bariéry a naplno využít váš výkonnostní potenciál. Je to neustálý probíhající proces učení, který prochází všemi vrstvami organizace. Více o tomto tématu naleznete zde.

-bn-

Zdroj: CCL Blog - oficiální blog instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje CCL Blog