Jak to správně hodit na podřízené

Klíčovou součástí práce všech manažerů je pomoc podřízeným směrem k jejich profesionálnímu rozvoji. To zahrnuje i zdokonalování dovedností souvisejících s řešením problémů a rozhodováním, které může manažer u svých podřízených rozvíjet díky delegování úkolů. Přestože delegování je s postupem let stále složitější praxí, pro firmy je stále důležitější. Článek přináší shrnutí několika základních rad, jak co nejefektivněji delegovat.

- Zbavte se mylného předsvědčení, že vše zvládnete rychleji a efektivněji než kdokoli jiný nebo toho více víte.
- Neptejte se, požadujte.
- Přidělujte podřízeným úkoly na základě zhodnocení jejich individuálních schopností a dovedností.
- Podporujte nezávislé uvažování.
- Spojujte zaměstnance s konkrétními zdroji.

-kk-

**Datum vydání:** IX/2004
Zdroj: SearchCIO.com - Novinky, trendy a odborné rady pro IT manažery a pracovníky.
Zobrazit přehled článků ze zdroje SearchCIO.com