Jak si Xerox vytvořil znalostní kulturu

Jak si Xerox vytvořil znalostní kulturu

Xerox Corporation je jedním z největších výrobců tiskáren a kopírovacích zařízení na světě. Zaměstnává více než 90 000 lidí v mnoha zemích a má přes 25 000 zástupců. Organizace vynakládá značné finanční prostředky a čas na to, aby kodifikovala znalosti těchto zaměstnanců a podporovala jejich sdílení. Značnou roli v tomto procesu hraje výzkum a spolupráce jednotlivých společenství.

Společnost Xerox nedávno zjistila, že v podnikových databázích chybí údaje o příčinách poruch prodaných strojů. Zástupci však byli schopni tento problém řešit, protože si tyto znalosti, ač nekodifikované, předávali při neformálních příležitostech. Firma se tedy pokusila identifikovat problémy související se správou znalostí a zjistila následující:
* Zaměstnancům často chybí uživatelsky příjemné nástroje k tomu, aby mohli své znalosti převádět do elektronické nebo jinak „hmatatelné“ podoby.
* Je třeba zlepšit a urychlit přístup ke kodifikovaným znalostem.
* Je nutné zaměstnance dále vzdělávat v tom smyslu, že znalosti nejsou jen výlučnou osobní výhodou, ale něčím, co je třeba i ve vlastním zájmu sdílet.

Z nutnosti řešit výše uvedené problémy se zrodil projekt Eureka, který zahrnoval vytvoření elektronické databáze, v se ukládají nápady, myšlenky, nejlepší postupy a řešení. Pro zlepšení přístupu zaměstnanců (zástupců) ke znalostem byl využit intranet.
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com