Jak si u nás stojí poradenské služby

Služby poradenských společností využívají stále častěji nejen ty firmy, které jsou již na špičce ve svém oboru podnikání, ale také ty, které se na vrchol chtějí teprve dostat. I přesto je v České republice consulting stále ještě vnímán odlišně než v nejvyspělejších ekonomikách, kde má delší tradici. Společnost Capgemini Czech Republic proto zaměřila studii *Consulting a potřeby manažerů v České republice 2004* na zjištění, jaké jsou zkušenosti vrcholných manažerů s poradenskými službami, jaká jsou jejich očekávání i jakou roli tyto služby hrají v jejich podnikání. Podle výsledků využívá 84 % oslovených společností při své činnosti některou formu poradenství. Dalších 12 % uvažuje o využití služeb konzultantů v blízké budoucnosti a pouze 4 % respondentů o spolupráci s poradenskou společností vůbec neuvažují.

Klíčovým faktorem úspěšné spolupráce mezi společností a poradenskou firmou je podle studie partnerský přístup – tento názor vyjádřilo 56 % respondentů. Přibližně 40 % společností vyžaduje, aby jim byl poradce rovnocenným partnerem v diskusi. Manažeři podniků požadují od konzultantů také informace o rizicích, která mohou firmu při dosahování stanovených cílů ohrozit. Pro manažery je klíčové předání know-how z konzultanta na zaměstnance a podpora rozvoje schopností zaměstnanců společnosti. Za největší riziko při výběru poradenské společnosti považuje 80 % respondentů nízkou kvalitu dodaných poradenských služeb. Téměř polovina (48 %) dotázaných manažerů má obavu z dodání příliš složitých řešení. Další obavou, která panuje mezi respondenty, je strach z příliš vysoké ceny poradenských služeb.

-ba-
Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny