Jak se stát vizionářem?

Současné ekonomické skandály nás nutí k zamyšlení, zda ještě vůbec lze v obchodním světě najít skutečné vůdce v tom nejlepším slova smyslu. Jistě že ano, ale těch, kteří mají skutečnou vizi, je mnohem méně. Mohou být objeveni tam, kde bychom to předpokládali, ale i na pozicích, kde by to nikdo nečekal. Co tvoří skutečného vizionáře v oblasti vedení a obchodu? Dokáže vyvést ostatní z krize a bláta neúspěchu k vyšším metám využití lidských schopností a možností. Nenechá se zmást davovým myšlením, nespokojí se s průměrností – s tím, co bývá považováno za populární. Táhne lidi výš, posiluje jejich schopnosti.

Skutečný vizionář kráčí s dovedností provazochodce po tenké linii dělící inspiraci, intuici, Božskou inspiraci a materiální svět akcí, systémů a hospodářských výsledků. Je neustále v kontaktu se zdrojem nápadů a odvahy, což mu umožňuje vyslovit svoji vizi a získat pro ni ostatní. Co je pramenem inspirace? Je to moudrost, zdravý rozum a umění aplikovat a využít zkušenosti těch, kteří šli před ním nebo mu kráčejí po boku. Typickými viziionáři byli například Mahátmá Gandhí (1869 – 1948) či Matka Tereza (1910 – 1997), z těch současných je to třeba Erin Brokovich.

Výčet samozřejmě není úplný. Existuje mnoho těch, ať už současných či minulých, kteří se mhou stát zdrojem inspirace – článek uvádí zhruba desítku konkrétních příkladů. Často lze jejich schopnosti posoudit až při zpětném pohledu na jejich činy či životy. Na první pohled to byli obyčejní lidé – tak jako naši sousedé, spolupracovníci či přátelé – do té doby, než se setkali s příležitostí, jež je učinila známými.

**Datum vydání:VII/2002**
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online