Jak se správně orientovat v nabídce pracovních příležitostí

Ten, kdo se chce ucházet o místo a uspět, musí umět číst mezi řádky, a to (v případě inzerátů v novinách) doslova. Článek poskytuje tipy, jak se orientovat v řeči inzerátů a jak předejít případným zklamáním. Pravidlo č. 1 při hledání zaměstnání zní – uchazeč by se měl ucházet pouze o ty pozice, kterým odpovídá jeho kvalifikace. Potenciální zaměstnavatelé musí přečíst mnoho životopisů a ty, které jsou už na první pohled nevyhovující, okamžitě skartují.

Mnoho firem ve svých inzerátech požaduje velmi obecné vlastnosti – „zodpovědnost“, „odolnost vůči stresu“ nebo „schopnost týmové práce“. Není divu, že se jim hlásí velké množství lidí, kteří si myslí, že uvedené schopnosti mají, aniž by si uměli představit, co přesně obnáší. Zaměstnavatel by proto měl vždy konkrétně specifikovat náplň práce a povinnosti a požadavky s touto náplní spojené.

Již byla řeč o nedostatečné kvalifikaci zaměstnanců. Problém však nastává i tehdy, když je jejich kvalifikace nadměrná. Takoví zaměstnanci obvykle nebývají spokojeni s nabízeným platem, cítí se podcenění a v práci se většinou nudí.

Při čtení inzerátů by si měl člověk položit tyto otázky:
* Proč se chci ucházet právě o toto místo?
* Proč právě v tomto podniku?
* Mám potřebnou kvalifikaci?
* Co je pro tento podnik důležité?
* Proč jsem právě já tím vhodným pro danou pozici?

**Datum vydání:** XII/2001
Zdroj: Jobpilot.de - německé stránky společnosti Jobpilot s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Jobpilot.de