Jak se bránit negativitě

Negativita je jednou z nejničivějších sil na pracovištích. Šíří se rychle a ničí morálku, týmovou spolupráci a iniciativu. Studie poradenských společností Towers Perrin a Gang & Gang identifikovala pět základních příčin vzniku negativity:

- přílišný objem práce,

- dohady o schopnostech managementu,

- obavy o jistotu práce a zajištění důchodu,

- nedostatek výzev nebo nuda v zaměstnání,

- pocit nedostatečného ocenění, ať už penězi či jinými formami.

Některé tyto příčiny lze řešit okamžitě, jiné si žádají dlouhodobější opatření. Přesto článek doporučuje několik rad, jak postupovat.

- Praktikujte pozitivní řízení. Váš pozitivní pohled na věci ovlivní i pohled zaměstnanců. Buďte stále realisty, ale ve všech situacích se snažte hledat to pozitivní.

- Neignorujte negativitu. Pokud si nepřiznáte existenci negativity, bude stále sílit. Buďte připravení upřímně jednat s jakýmikoli podněty, kterých se vám dostane. I když zřejmě nezvítězíte nad chronickými stěžovači, ostatní však ocení vaši ochotu naslouchat a poskytovat odpovědi.

- Projevujte uznání. Soustřeďte se na malé úspěch zaměstnanců stejně jako na ty velké. Uznání a kritiku udržujte oddělené. Nečekejte, že se postoje zaměstnanců změní přes noc. Pozitivní vnímání se vytváří postupně.

- Hovořte s reptaly o jejich vlivu. Zaměstnanci s negativními postoji si často neuvědomují, jak svým chováním ovlivňují ostatní. Když jim to pomůžete zjistit, své postoje zmírní.

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com