Jak rozvíjet podnikatelský tým

Řada malých firem doplatila na to, že si podnikatel chtěl dělat všechno sám. Dobrým vůdcem se člověk nerodí, ale stává postupně. Vyžaduje to čas a trpělivost, aby si vybudoval příslušné dovednosti. Stejně tak je potřebný čas k tomu, aby se naučil, jak budovat úspěšný tým. Článek přináší sedm doporučení.

- Měli byste mít jasnou vizi. Jasnost vede k důvěryhodnosti jak k osobě vůdce tak k tomu, co je třeba dělat. Pokud váš tým bude znát své cíle a výsledky, které očekáváte, vybudujete si větší oddanost.

- Seznamte se s hodnotami každého člena týmu. Od hodnot se odvíjí to, čím člověk je a proč dělá to, co dělá. Každý má svou vlastní sadu hodnot, mezi nimiž je sedm přirozených hodnot – senzualita, empatie, majetnost, síla, estetičnost, oddanost a znalosti. Když pochopíte, jak tyto hodnoty odpovídají charakteru členů vašeho týmu, lépe pochopíte i to, co je motivuje.

- Komunikujte, komunikujte, komunikujte. Jděte příkladem a vytvářejte pracovní prostředí otevřené komunikace, které bude respektovat názory všech. Podporujte zpětnou vazbu. Buďte připravení naslouchat a také uznat chybu, když se jí dopustíte. Řekněte svým lidem, že očekáváte upřímnost a integritu.

- Stavte na vaší síle a silách týmu. Ušetříte tak čas, snížíte frustraci a vytvoříte pocit zplnomocnění. Váš tým tak bude pracovat naplno.

- Projevujte vděčnost s uznání. Vybudujte kulturu děkování za dobře provedenou práci, ale i práci přesčas, práci mimo popis práce konkrétních zaměstnanců apod. Získáte tak harmonický tým, který bude pracovat se skutečnou oddaností.

- Dobře si vybírejte tým. Volte takové lidi, kteří vám mohou přispět, přinášet výzvy a hodnotu.

- Rozvíjejte osobní i obchodní dovednosti členů týmu. Interpersonální dovednosti jsou velmi důležité v obchodě i v životě. Musíte však umět také zvládat své úkoly. Vybudujte proto kulturu učení a rozvoje, kde zaměstnanci získají možnost růst.

-kk-
Zdroj: Business Zone - britský portál o obchodu a podnikání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Zone