Jak řídit smluvní vztahy v krizových situacích

Není nijak překvapující, že dlouhodobější vztahy mezi prodejci a zákazníky narážejí na problémy, zvláště ve složitých finančních situacích. Co má ale jedna strana dělat, jestliže se dozví, že druhá strana má závažné problémy s dodržením vzájemně dohodnutého vztahu? Nejprve je třeba si uvědomit, že nejste jediní, kteří na takový problém narazili. Zpravidla je možné vše vyřešit, postupovat se však musí v jednotlivých krocích.

1. Podívejte se do smlouvy. Dobrá smlouva by měla obsahovat popis postupu v problematických okamžicích. Tento krok je často opomíjen a žádná ze stran si tak neuvědomí, že smlouva bývá nejlepší spojenec. Výhodné je spolupracovat s právníkem.
2. Nepanikařte, jestliže se nacházíte ve slabší smluvní pozici. Pokud smlouva nevyznívá příliš pozitivně ve váš prospěch, nemusí to znamenat konec světa. Přemýšlejte o nejvhodnější strategii a kontrolujte, zda smlouva uvažované kroky zakazuje. Platí obecné pravidlo, že pokud smlouva něco vysloveně nezakazuje, můžete to učinit, aniž byste porušili zákon nebo obchodní protokol.
3. Nenechte se unést silnou smluvní pozicí ani se za ni neschovávejte. Dříve než se začnete odvolávat na svá práva zakotvená ve smlouvě, zkontrolujte nejprve případné změny a dodatky, které se mohly objevit v průběhu smluvního vztahu.
4. Nejlepší strategií je vyvážená kombinace právního a obchodního přístupu. Nejvyšší obchodní zastupitelé by měli spolupracovat s právníky na vytváření nového smluvního vztahu, který bude konzultován na obou stranách.

-kk-
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com