Jak obnovit pouta se zaměstnanci

Doba je nejistá a situace ve firmách se rychle mění. Zaměstnanci se proto svým firmám odcizují. Jak je získat zpátky? V článku radí poradenská společnost Watson Wyatt.

- Vytvářejte organizační strukturu a pracovní role tak, aby všichni rozuměli svým rolím a tomu, jak přispívají své organizaci.

- Buďte otevření a upřímní v dohodách se zaměstnanci. To je klíčem k efektivnímu získání, udržení a angažování zaměstnanců.

- Proveďte revizi manažerských odměn za účelem dosažení optimální rovnováhy.

- Pravidelně vyhodnocujte odměny obchodníků, abyste se ujistili, že jsou propojeny s novými obchodními prioritami a podporují optimální výkonnost za optimálních nákladů.

- Zhodnoťte způsob, jímž měříte výkonnost, abyste se ujistili, že odpovídá firemní realitě a motivuje klíčové talenty.

- Určete si své talenty a usilujte o to, abyste si je udrželi.

- Zajistěte odměňování za výjimečné výkony, nikoli normu.

- Zajistěte si vynikající manažerské informace. Rozhodujte na základě faktů a analýz, nikoli emocí a rétoriky.

- Ujistěte se, že víte, kde máte kritické role a dovednosti. Snažte se dobré lidi udržet.

- Udržujte otevřenou komunikaci a zajistěte, abyste jako vůdci byli vidět. Informujte zaměstnance, kam firma směřuje, co je třeba dělat a jak to bude hodnoceno.

-kk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues