Jak nebýt rukojmím vlastní finanční situace

Řadě lidí i firem omezuje finanční situace možnost realizovat kýžené cíle. Setrváváme například v zaměstnání, které nás nijak neobohacuje, protože potřebujeme jistý stálý příjem. Firmy podobně působí na stagnujících trzích, protože se obávají změnit byznys před dosažením určité finanční úrovně. Kde je ta pozice, z níž se již vyplatí riskovat? Kolik peněz je dost? Mám dělat, to co mě baví a čekat, že peníze přijdou samy? To jsou typické otázky v této souvislosti.

Nemůžeme-li dosáhnout svých cílů kvůli finanční situaci, měli bychom přistoupit ke strategickému finančnímu plánování. Pomůže nám zbavit se obav a mystifikací plynoucích z neznámého systematickým určováním rizik a ohodnocováním alternativ. Celý proces zahrnuje tyto kroky:

- Stanovení cílů.
- Sběr veškerých relevantních dat.
- Identifikace překážek na cestě k dosažení cílů.
- Stanovení časového rámce dosažení cílů.
- Vývoj metod a procedur pro dosažení cílů.
- Pravidelné hodnocení cílů a případná úprava.

Jestliže naše definice úspěchu spočívá ve finanční nezávislosti, neměli bychom aktuální finanční situaci dávat na odiv. Nejprve je třeba stanovit si cíle, prověřit postoje, vypracovat plán a pracovat na jeho realizaci. Záleží na každém člověku či firmě.

**Datum vydání:** X/2003
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher