Jak (ne)získat místo vyššího manažera

Zájemci o postup z role středního do role vyššího manažera, kteří mají odpovídající profesní znalosti a zkušenosti, často podléhají dojmu, že zvládnout přijímací pohovor pro ně bude hračka. I když už za sebou mají řadu pohovorů, opakovaně se dopouštějí chyb, které je zbytečně připravují o možnost kariérního postupu. Jaké to jsou?

Podle serveru Forbes.com je zásadní chybou předpokládat, že stačí manažerské zkušenosti a schopnost mluvit o sobě. Chcete-li se skutečně stát seniorním manažerem, vyvarujte se v rámci výběrového řízení následujících přešlapů.

1. Přílišná sebedůvěra

Nemyslete si, že vaše zkušenosti budou mluvit za vás. Mluvit musíte sami. A musíte dělat totéž, co zájemci o nižší pozice – napsat dobrý životopis, najít si informace o firmě a připravit se na pohovor. Nepleťte si sebedůvěru s arogancí.

2. Nedostatečná příprava

U zájemce o práci vyššího manažera se předpokládá, že si předem zjistí detailní informace o firmě včetně jejích zásadních projektů, finanční situace, obchodní strategie a problémů, které momentálně řeší. Měl by znát její pověst v oboru. Dále by si měl zjistit co nejvíce o osobě, která s ním povede pohovor a o dalších manažerech ve firmě.

3. Popis odpovědností

Životopis ani pracovní pohovor na místo vyššího manažera neslouží k tomu, abyste jen popisovali své dosavadní odpovědnosti. Je třeba uvádět konkrétní příklady úspěchů, kterých jste v rámci daných odpovědností dosáhli. Ukažte co nejspecifičtěji, jaký vliv měly vaše úspěchy na obchodní výsledky firmy.

4. Žádné otázky

Klást otázky není jen úkolem náboráře. Od uchazeče o vyšší pozici se očekává, že se bude ptát na cíle a výzvy firmy, aby lépe pochopil, co přesně firma řeší a koho vlastně hledá. Díky tomu pak můžete lépe představit své zkušenosti a své vlastní cíle tak, aby nabídly možnosti řešení aktuálních potřeb firmy.

5. Strohé poděkování

Někteří uchazeči se domnívají, že jim pomůže, když po skončení pohovoru zašlou náboráři písemné či e-mailové poděkování. To může fungovat u nižších pozic, u vyšší pozice však poděkování nestačí. Je třeba přidat shrnutí, v němž popíšete, co jste se na pohovoru dozvěděli o potřebách firmy a co můžete nabídnout, aby byly splněny.

-kk-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com