Jak (ne)zacházet se znalostmi?

Téměř každá firma si dnes uvědomuje, že vědomosti jsou základním potenciálem pro jejich rozvoj a prosperitu. Předtím, než nabídneme zákazníkovi své zboží nebo služby, musíme vědět, jak na to. V tak rychle proměnlivém prostředí jako je dnešní tržní svět je třeba neustále vytvářet znalosti nové, založené na vědomostech již nabytých. Jistě, investice do znalostí se zřídka projevuje okamžitě, nicméně právě tato těžko rozpoznatelná práce se znalostmi se může velmi pozitivně projevit na prosperitě podniku.

Účinnost informací je často zpomalována a ztěžována komplikovaným byrokratickým systémem, kterým musí znalosti projít. Než se tak stane, může již takový poznatek ztratit svou hodnotu. Dále je třeba dohlížet na sdílení všech užitečných informací a jejich hladkém předávání. Zaměstnanec, který si své pečlivě střežené znalosti odnese do jiného podniku, může být citelnou ztrátou. I v dnešní době snadného a rychlého přenosu informací pomocí moderní techniky zůstává na prvním místě schopnost osobní komunikace. Člověk ještě stále dokáže víc než počítač, protože budování nových znalostí staví na zkušenosti.

Také při sběru zákaznických dat se objevují potíže se sdílením informací mezi jednotlivými sektory podniků a mezi různorodými informačními technologiemi zaviněné zejména jejich nesourodostí.

Ale znalost jako taková ještě neznamená výhru. Její cena roste teprve při efektivním využití v praxi. A to je problém, se kterým se firmy dnes potýkají nejčastěji..

**Datum vydání: II/2002**
Zdroj: Management First - články z oblasti managementu, marketingu, IT a lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management First