Jak na strategické cíle do nového roku

Při přípravě strategického plánu na další rok je důležité stanovit si jasný směr s jasnými cíli. Pokud již máte plán na příští rok nějakou dobu připravený, můžete se na něj před koncem tohoto roku ještě jednou podívat, zda jej neuvidíte v jiném světle.

Strategický plán do nového roku by měl počítat s vynásobením kvantitativních výsledků firmy na konci roku růstovým faktorem příslušného podnikatelského odvětví. Může jít o 5 až 25 procent. Je třeba hledat řešení pro jakékoli problémy, které mohou ve vaší oblasti nastat. Pokud chcete do nového roku vstoupit s dynamickým plánem, měli byste uvažovat jinak. Zhodnoťte výsledky uplynulého roku a poučte se z nich. Seznamte s navrhovanými (reálnými) cíli zaměstnance.

Plán rozvoje, který v novém roce přinese firmě růst, by měl zahrnovat kvalitu, rozvoj produktů, spokojenost zákazníků, příjmy a zisky, produktivitu, intelektuální kapitál, strategické vztahy, růst nových zákazníků a udržení zaměstnanců. U každého z těchto faktorů proveďte analýzu pomocí následujících tří kroků.

1. Co fungovalo, co bylo naopak špatně a nefungovalo. Co je třeba ihned zastavit?

2. Jakých výrazných a dynamických výsledků chcete dosahovat v jednotlivých oblastech? Všechny cíle by měly být měřitelné a inspirovat odpovědné osoby k tomu, aby jich dosáhly.

3. Kdo je odpovědný za každý faktor.

-kk-
Zdroj: Morebusiness.com - americký web pro malé podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Morebusiness.com