Jak na program firemní etiky a odpovědnosti

Finanční skandály posledních let upozornily na důležitost obchodní etiky a právní odpovědnosti firem. Většina firem si dnes již důležitost programů obchodní etiky a právní odpovědnosti uvědomuje. Efektivní program by měl:

- zavést pravidla pro snižování rizika kriminálního chování,

- odhalovat nepřípustné chování, usnadňovat vyšetřování a minimalizovat dopady,

- demonstrovat etickou a právní filozofii firmy v průběhu případného vyšetřování,

- snižovat postihy v případě, že firma bude uznána vinnou,

- podporovat reputaci a postavení firmy.

Při vývoji programu mají firmy tři možnosti – vytvořit zcela nový vlastní program, najmout externího konzultanta nebo využít některý z univerzálních, předem napsaných manuálů. Vývoj vlastního programu může být velice náročný na čas i finance. Firma také nemusí disponovat patřičnými odbornými znalostmi. Ani nábor externího konzultanta však nemusí být nejefektivnější. Zbývá tedy využití již existující šablony nebo manuálu. Efektivní nástroj pro vytváření, organizaci a implementaci programu obchodní etiky a právní odpovědnosti by měl zahrnovat následující:

- ukázkové postupy a procedury,

- instrukce pro vývoj programu krok po kroku,

- studijní materiály a detailní příručku pro vedoucí pracovníky,

- popis funkce zaměstnance odpovědného za obchodní etiku a právní odpovědnost firmy,

- šablonu pro zapojení zaměstnanců,

- kodex chování.

-kk-
Zdroj: BusinessSeek - Rozsáhlý rozcestník a vyhledávač informací z oblasti byznysu.
Zobrazit přehled článků ze zdroje BusinessSeek