Jak na podvody

Zpráva společnosti Ernst & Young z července tohoto roku se zaměřila podvody ve firmách. Odhaluje závažná rizika a nabízí praktická řešení v boji proti podvodům. Odpovědnost za prevenci podvodného chování nesou podle zprávy ředitelé a představenstva firem. Klíč k minimalizaci páchání podvodů leží v odhalení důvodů, proč k podvodům dochází a implementaci procedur, které tomu zabrání.

Mezi nejčastější typy podvodů ve firmách patří zpronevěra, falšování účetnictví a korupce. Zpráva se také snaží vyvrátit některé chybné domněnky o počítačových podvodech. Podle odborníků z Ernst & Young jsou počítače pouze další nástroj, který podvodníkům umožňuje provádět podvody.

Většina lidí se domnívá, že podvody mají na svědomí třetí strany. Výzkum Ernst & Young však odhalil, že celých 85 procent podvodů páchají zaměstnanci. Identifikoval také konkrétní signály, které samostatně nemusí znamenat nic špatného, ale dohromady již jsou podezřelé. Jedná se například o to, že management je ovládán jednou osobou či malou skupinou osob bez dohledu nějakého dozorčího orgánu nebo životní úroveň některého ze zaměstnanců neodpovídá výší jeho příjmů. Podezřelé je také, pokud ve firmě neprobíhají kontroly zaměstnanců, zákazníků ani dodavatelů nebo se objevují zprávy o zmanipulování kontrol managementem. Podobně je tomu i s tím, když firma dosahuje neočekávaných zisků nebo ztrát v porovnání s normami daného odvětví.

Toto je několik doporučení, jak se podvodů vyvarovat:

- Odsouhlaste plán pro řešení krizových situací při odhalení podvodu.
- Určete, kdo povede vyšetřování.
- Stanovte úkoly a pravomoci vyšetřovacího týmu.
- Spolupracujte s policií.
- Případ zaznamenávejte a zveřejněte.

-kk-

Zdroj: Ernst & Young - mezinárodní síť poradenských společností
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ernst & Young