Jak na krizový plán

Katastrofy – ať už se jedná o požár, problémy způsobené počasím nebo agresivním chováním zaměstnanců – přicházejí náhle a mohou mít závažné důsledky. Proto by každá firma měla mít plán, který zaměstnancům pomůže správně reagovat v případě nečekaných událostí. Sestavení takového plánu si žádá několik základních kroků:

Určete odpovědné osoby

V závislosti na velikosti firmy může být potřeba i několik úrovní krizových vůdců.

Vytvořte krizové postupy

Katastrofa může přijít náhle a každý by měl vědět, nejen na koho se má obrátit, ale například i to, na jakém místě se shromáždit.

Komunikujte se zaměstnanci

Nezáleží na tom, jak důkladně propracujete svůj krizový plán, pokud o něm zaměstnanci nebudou detailně informováni.

Myslete na výjimky

Při vytváření plánu myslete i na zaměstnance se speciálními potřebami, kteří například nebudou schopni tělesně zvládnout evakuaci jako ostatní.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools