Jak na angažovanost

Zajištění angažovanosti zaměstnanců vyžaduje pracovní prostředí, do něhož budou chtít chodit. Jde o to, aby se zaměstnanci cítili být součástí chodu firmy, znali své role a smysluplně je plnili. Peter Drucker jednou řekl, že angažovaní zaměstnanci mají mysl dobrovolníků – milují svou práci, protože vědí, že vytvářejí pozitivní rozdíly.

Odpovědnost za vytváření angažovaných pracovišť nese nejvyšší vedení firmy, jeho členové však bývají často tak zaangažovaní ve své vlastní práci, že nevidí, co se děje pod nimi. Skutečné budování angažovanosti proto spadá na nižší manažery, kteří by měli zaměstnancům ukazovat konkrétní smysl jejich práce.

- Komunikujte. Úkolem manažera je mluvit se zaměstnanci o tom, jak jejich práce přispívá společnému cíli. Když pak budou zaměstnanci „v obraze“, znamená to první krok na cestě ke zdokonalení celého firemního systému.

- Obměňujte jejich práci. Aby manažer udržel angažovanost zaměstnance, měl by mu zajistit obměnu jeho pracovních povinností a možnosti, jak se dále zdokonalovat. Podporovou kreativity jednotlivců zajistí inspiraci pro celé týmy.

- Nechte je zkusit vlastní cestu. Pokud manažer umožní svým zaměstnancům růst a rozvíjet se, zvolí si vlastní způsob angažování a mohou projevit vlastní vůdcovské dovednosti.

- Oceňte je. S rostoucími platy roste i angažovanost zaměstnanců, zároveň je však třeba projevovat zaměstnancům i psychické uznání.

-kk-

Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com