Jak moc?

Ve slovníku bychom našli, že vedení znamená postupování vpřed nebo ukazování cesty. Jde o to pomoci nějaké skupině k dosažení společného cíle. Existují nejrůznější typy a úrovně vedení, vždy však mají společný vztah s následovníky. S vedením úzce souvisí i moc, tj. schopnost ovlivňovat chování ostatních za získáním určitých cílů. Politici a většina lidí ji považují dokonce za vlastnictví zdrojů, které mohou přinést kýžené výsledky. Mocným je nezýván ten, kdo má autoritu, majetek nebo atraktivní osobnost.

Všichni známe tvrdou moc ve vojenském či ekonomickém slova smyslu. Často však můžeme dosáhnout svých cílů bez výhružek nebo úplat. Nepřímá cesta k tomu, co chceme je druhou, měkčí tváří moci. Spočívá ve schopnosti formovat preference ostatních. Inteligentní manažer chápe, že vedení není jen záležitostí udělování příkazů. Měl by svým podřízeným být příkladem a zaujmout jejich pozornost v cestě za svými cíli. Nejde přitom o totéž, co představuje vliv. Je to více než přesvědčování nebo schopnost argumentovat.

-kk-

**Datum vydání:** VIII/2004
Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge