Jak manažeři nepřicházejí o iluze

Jak manažeři nepřicházejí o iluze

Všichni víme, že pozitivní přístup je jedním z klíčových předpokladů úspěchu. Mnohé události z každodenního života nás však o původně pozitivní postoje okrádají. Většinou máme tendenci vyrovnat se s aktuálním stavem skutečností. Přizpůsobování se však není vždy to nejvhodnější řešení. Potřebujeme praktické nástroje, které nám pomohou pochopit, jak si můžeme své pozitivní postoje zachovat, i když jsou veškeré okolnosti negativní. Toto je několik doporučení:

- Udělejte si přestávku. Zvolte odstup od vašeho problému a přemýšlejte, nejednejte emocionálně.
- Stále mějte na paměti svůj cíl. Věnujte svůj důležitý čas důležitým věcem.
- Soustřeďujte se na řešení, nikoli pouze problémy.
- Získejte pozitivní náboj, neuvažujte negativně.
- Uvědomte si, že okolnosti nebudou tak nepříznivé navěky.

**Datum vydání:** V/2003
Zdroj: Extraordinary Leaders - stránky americké konzultační společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Extraordinary Leaders