Jak má vypadat prostředí pro inovace

Inovace nevznikají přes noc. Řada firem dělá chybu v tom, že se je snaží oddělit od každodenní práce. Měly by si ale uvědomit, že inovace se objevují v reálném světě s reálnými problémy a překážkami. Článek popisuje tři principy, které vám pomohou odhalit, zda se ve vaší organizaci daří inovacím.

- Při vzniku inovací působí destrukční síly. Tyto síly jsou špatně viditelné. Život každého produktu nebo služby však vždy závisí na mnoha faktorech, z nichž některé jsou pod kontrolou vedení a některé nikoli. Úspěch závisí na konkrétních předpokladech o lidech a světě kolem. Při tom je třeba vědět, že okolí i lidé se mění a destrukční síly mohou být skryty v touze po úspěchu i interpersonálních vztazích. Důležité je vědět o tom a jednat podle toho.

- Organizaci řídí měkké hodnoty. Měkké (soft) hodnoty určují pravidla hry, tj. kvalitu i kvantitu inovací ve vaší firmě. Proto je velice důležité rozumět jim. Jedná se především o motivaci, ducha, úslužnost a trpělivost. Uškodit může naopak svárlivost, přílišná houževnatost, pýcha, podceňování, nejasná kritika a dominantní postoje.

- Důvěra je prostředek a láska nevyřčené slovo úspěšné inovace. Překážky, problémy, pochybnosti a odpor dokáží inovace zpomalit a dokonce i zcela zastavit. Zásadní je proto důvěra a láska k lidem. Na pracovišti to znamená zájem o zaměstnance a jejich potřeby, uznávání jejich myšlenek.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership