Jak je důležité míti projektového manažera

Firmy si často neuvědomují, že projektoví manažeři jsou vedle sponzorů nejdůležitějšími členy pracovních týmů, pokud jde například o IT projekty. Důležité je proto připomenout, co všechno na projektových manažerech závisí. Vedle rutinních povinností, jako je plánování, patří mezi důležité odpovědnosti projektového manažera i jasné chápání cílů projektu, organizační politiky a silné komunikační dovednosti. Seznam cílů projektu by se měl opakovat na každé schůzi týmu a měl by být viditelně vyvěšen.

Velice důležité je učit projektové manažery, aby nezůstávali v izolaci. Měli by aktivně komunikovat nejen se členy týmu, ale i s klíčovými sponzory a podílníky. Měli by se učit také agresivnějšímu přístupu ke komunikaci. Neznamená to psát všechny e-maily velkými písmeny. Jde spíše o to být asertivní a přímí. Odborníci radí kontaktovat zákazníka dříve, než on kontaktuje vás a udržovat kontakty pravidelně.

Vyšší manažeři by měli zajistit, aby jejich firmy měly ve svých řadách dobře vyškolené projektové manažery. Pokud nebudou věnovat pozornost řízení projektů, jejich vlastní projektoví manažeři získají pocit méněcennosti, což výrazně ovlivní výsledky práce celých týmů.

-kk-

Zdroj: SearchCIO.com - Novinky, trendy a odborné rady pro IT manažery a pracovníky.
Zobrazit přehled článků ze zdroje SearchCIO.com