Jak je důležité míti (funkční) IT oddělení

Jak je důležité míti (funkční) IT oddělení

Jednu z nejdůležitějších rolí v celém IT průmyslu hrají IT oddělení firem. Rozhodují totiž o tom, co a od koho se bude nakupovat, vybírají aplikace, které budou firmy implementovat. IT oddělení je pro úspěch organizace velice důležité, často však selhává. Důvody bývají dva – oddělní má příliš mnoho nebo příliš málo pravomocí. V obou těchto případech se firmě nedostane potřebné IT podpory a služeb.

V organizacích, jejichž management netvoří IT odborníci, bývají záležitosti informačních technologií ponechávány zcela na IT oddělení, které se tak stává vysoce silným a nezávislým. Později mohou takové firmy litovat, protože jejich obchodní požadavky budou nuceny ustupovat požadavkům IT oddělení. IT oddělení v takových firmách však mají zpravidla silnější vztahy se svými dodavateli než uživateli, kteří se ztrácejí v technickém chaosu.

V jiných firmách naopak IT oddělení nedisponují dostatečným vlivem. Mohou být limitována neustálým snižováním nákladů, které povede ke stále nižší výkonnosti, až se firma rozhodne celé oddělení outsourcovat. Tím však svoje náklady výrazně navýší a nemusí ani vyřešit své IT problémy, protože mohou být hlubšího charakteru. Vztah mezi IT a obchodními potřebami firem by měl být jako manželství, do kterého se ve vzájemné míře mnoho vkládá i bere. Upadající manželství lze zachránit, ale pro žádného z partnerů to nebude příjemný proces. Je třeba přiznávat si nepříjemné skutečnosti a upravovat zaběhnuté zvyky, spolupráce a koherentní strategie IT a obchodních složek firem však bude dostatečnou odměnou.

-kk-
Zdroj: The Register - britský server věnovaný řízení především IT
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Register