Jak dobře jsou na tom vaše obchodní partnerství?

Řízení vztahů s obchodními partnery je velice složitá věc. Článek proto formuluje deset základních otázek, které napoví, s jakou úspěšností firmy momentálně své partnerské záležitostí řídí.

1. Vypracovali jste společně strategickou rámcovou strukturu spolupráce?
2. Zdokumentovali jste své potřeby na základě vlastních silných a slabých stránek a sdílíte je s partnery?
3. Máte systém pro měření, který by dokumentoval a směroval vzájemné výhody partnerství?
4. Zdokumentovali jsme vzájemná očekávání?
5. Vypracovali jste kromě vzájemných kontraktů společně i smlouvu o partnerství?
6. Scházejí se sponzoři aliance alespoň dvakrát ročně tváří v tvář, aby zhodnotili její postup a strategickou relevanci?
7. Měříte součásti vzájemné spolupráce spolu s ekonomickými výhodami?
8. Je u vás důvěra pravidelně měřeným a zaznamenávaným formálním ukazatelem?
9. Dostalo se týmům vstoupivším do partnerství zvláštního školení o budování vztahů?
10. Umístili jste symboly partnerství na veřejná místa a komunikujete o něm?

-kk-

**Datum vydání:** V/2004
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher