Jak definovat a sdílet nejlepší podnikové postupy

Podniky dost často vyvíjejí strategie změn, ty však také často selhávají. Aby taková strategie mohla správně fungovat, musejí si totiž podniky uvědomit, že to vyžaduje, aby jich zaměstnanci především překonali nepřirozený odpor ke sdílení znalostí, spolupráci a využívání nejlepších postupů. Zaměstnanci většinou nechtějí sdílet znalosti proto, jelikož mají strach, že efektivnější chod podniku v konečném důsledku přinese méně pracovních příležitostí, větší objem práce a menší odměny za přesčasy. Spolupráci odmítají proto, že s sebou nese „zbytečné“ vytváření dokumentace a neustálé zdlouhavé hledání nejlepšího řešení. Proti využívání nejlepších postupů se pak stavějí, protože by museli opustit svou hrdost a pracovat na myšlence někoho jiného.

Všechny výše popsané překážky efektivního chodu firmy je však možné překonat. Vyžaduje to pouze strukturovaný přístup, který bude vycházet z minimálního počtu změn s maximální možnou hodnotou. To může znamenat například dodržování následující posloupnosti kroků:
1. Určete podnikové priority, lokalizujte místa s nejvyšším možným potenciálem, najděte potenciálně nejschopnější pracovníky a zdokumentujte jejich nejlepší osvědčené postupy.
2. Komunikujte se zvolenými pracovníky o jejich myšlenkách a návrzích na efektivní postupy.
3. Vytvořte pobídkové schéma pro účely podnikových změn a prodiskutujte jej se zaměstnanci.
4. Jmenujte vedoucí pracovníky, kteří budou přímo řídit vybrané zaměstnance.
5. Dejte zaměstnancům najevo, že podnik je připraven investovat do jejich slibných myšlenek a postupů.
6. Spojte nejlepší postupy pro dlouhodobé podnikové procesy s těmi pro procesy krátkodobé.

**Datum vydání:** XII/2002
Zdroj: Strategy+Business - americký magazín o strategiích v podnikání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Strategy+Business