Jak chránit duševní vlastnictví

Základní prvky duševního vlastnictví firmy tvoří patenty, design produktů, copyright, trademark, výrobní tajemství, geografické označení původu a tzv. layout, který chrání formu či tvar určitých produktů. Mezinárodní studie společnosti KPMG ukázala, že firmy toto své duševní vlastnictví nedostatečně chrání a připravují se tak o mnoho peněz.

Potřeba aktivního a strategického přístupu k ochraně duševního vlastnictví souvisí s globalizací a rozvojem komunikačních technologií. Ochrana duševního vlastnictví by dnes měla být strategickým prvkem každé společnosti. Podle KPMG to lze zajistit dvěma způsoby – interním a externím.

- Interní přístup. Každá firma by měla provést audit v oblasti duševního vlastnictví. Ten se nemusí týkat jen vlastních zdrojů, ale i konkurenčních trhů. Důležité je také zvážit posun správy ochrany duševního vlastnictví do centrální a strategické pozice v rámci řízení společnosti. Průběžně je třeba doplňovat znalosti, získávat informace o nových technologiích a využívat všech nabízených příležitostí.

- Externí přístup. Pro ochranu duševního vlastnictví je velice důležitý vztah mezi originálním výrobcem a obchodními partnery. Ve vztazích s partnery by proto měly fungovat stálé auditní a kontrolní procesy. Důležitá je také spolupráce se státními institucemi.

-kk-

Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny